School Council Elections

Elezzjoni tal-Kunsilli tal-Iskejjel 2019-2020

School Council Elections Regulations (English Version) 2019-2020

Elezzjoni tal-Kunsil tal-Iskejjel Regolamenti (Bil-Malti) 2019-2020

F’ Jannar li ġej ser isiru l-elezzjonijiet għall-Kunsilli Skolastiċi fl-Iskejjel tal-Istat. F’dawn l-elezzjonijiet jiġu eletti l-membri tal-Kunsilli Skolastiċi għas-sentejn li ġejjin (Jannar 2019- Diċembru 2020).

Il-Kunsilli  Skolastiċi fl-iskejjel Primarji u Sekondarji huma magħmula minn President, il-Kap tal-Iskola, tliet ġenituri – eletti mill-ġenituri , u tliet għalliema  – eletti mill-istaff akkademiku tal-iskola. 

Jekk int ġenitur  titlifx din l-okkażjoni . Għin lill-Iskola ta’ wliedek billi tikkontesta  u tivvota fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Skolastiċi.

 Uri li tinteressa ruħek fl-edukazzjoni ta’ wliedek u agħti sehemek f’dawn l-Elezzjonijiet

Dati tan-nominazzjonijiet:

 9  ta’ Jannar  2019:  Jiftħu n-nominazzjonijiet

18 ta’ Jannar 2019: Jagħalqu n-nominazzjonijiet fis-1:00pm

Dati tal-votazzjoni għal minn se jivvota l-iskola:

31 ta’ Jannar 2019, 1 ta’ Frar 2019 u 4 ta’ Frar 2019 bejn id-9:00 am u s-1:30 pm.

INFORMAZZJONI DWAR IN-NOMINAZZJONI U L-VOTAZZJONI:

Ittra Ghall-Genituri 2019-2020     /     Letter to Parents 2019-2020

Aktar informazzjoni għall-ġenituri    /   Information for Parents

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *