Uniform

Uniformi għall-iSkejjel tal-iStat mis-sena skolastika 2019/2020  /

Uniforms for State Schools for academic year 2019/2020

Il-Ministeru qiegħed jinforma lill-iskejjel u lill-ġenituri li għas-sena skolastika li jmiss 2019-2020 ser tinżamm l-uniformi preżenti, waqt li l-ġenituri ser ikunu jistgħu jibgħatu lilluliedhom bit-tracksuit, inkluż poloshirt, t-shirt, shorts, cap u ġakketta għax-xitwa taluniformi attwali.

The Ministry is informing the schools and parents/legal guardians that for next scholastic year 2019-2020 the present uniform may be retained, whilst parents/legal guardians might send the students with the tracksuit, including poloshirt, t-shirt, shorts, cap and for winter the same jacket used to date.

Kullegg San Nikola

St Nicholas College