Sillabi…

Din il-ġimgħa, it-tfal tal-ewwel sena kienu qegħdin jitkellmu dwar is-sillabi u kif ser jinqasmu biex jgħinuhom fil-qari. Huma għarfu li f’kull sillaba jkun hemm vokali waħda u l-ittri doppji qatt ma jistgħu ikunu fl-istess sillaba. Dan sar kollu b’eżerċizzju ħafif meta bl-imqass qasmu numru ta’ leħħiet li kienu għamlu huma stess.

Xogħol ta’ Ms Marilyn Buġeja, Għalliema tal-ewwel sena

Lezzjonijiet tal-Malti

It-tfal tat-tieni sena ta’ Ms Stephanie Azzopardi jitgħallmu l-Malti b’mod prattiku u permezz ta’ logħob edukattiv. Fost l-affarijiet li qed jitgħallmu nsibu leħħiet bil-pronomi ‘dik’ u ‘dak’, il-kuluri (qabbel kulur u l-leħħa li turi oġġett/frotta li għandha dak il-kulur, Ibni l-ismijiet tal-kuluri bl-ittri tal-plastik) u l-plurali (zid -i).

Listening Comprehension about Maltese Feasts

During a listening comprehension activity the students were introduced to some vocabulary related to Maltese feasts, and pictures were also discussed.  The song ‘Il-Festa’ by Mary Rose Mallia was played and the students had to answer questions related to the lyrics, in order to assess understanding. The lyrics were then given in groups. The students had to put the verses of the song in order to assess listening skills. The students really enjoyed the lesson which ended with all the students singing along together.

Submitted by Mr Matthew Cassar, Yr 6.2 Teacher

Learning about verbs

During a Maltese lesson the students participated in an activity related to verbs in the Past Perfect. Different cards were given and the students had to sort them according to colour. After doing so, they were asked to put the words in order to form sentences in the past tense in order to observe the way the verbs were written. 

Submitted by Mr Matthew Cassar, Yr 6.2 Teachers

Diskors (Show and Tell)

As part of our Taħdit u Smigħ lessons, we held a Show a Tell in class. Each student was asked to talk about someone or something they liked or enjoyed doing or playing with.  The Show and Tell sessions were distributed over different days so all the students in class could have the opportunity to talk about their desired item or topic to the rest of the class.  Some students brought their favourite toy, some made charts, some drew pictures and others prepared a Power Point presentation. They were all very interesting and I enjoyed listening to each and every one!

Below are the links to the presentations prepared by our students 🙂

Il-Hamster Tiegħi

Little Life Pets (Pinky Queen)

Għasafar Interessanti

Scarlet Macaw

Submitted by Ms Sharon Calleja, Yr 3.1 Teacher

L-għ u l-h…

maltiL-istudenti tat-tieni sena ta’ Ms Stephanie kellhom lezzjoni dwar l-għajn (għ) u l-hakka (h). Dawn huma żewġ ittri li jħawwdu bosta studenti. L-għalliema użat sistema multi-sensorjali fejn l-istudenti użaw għodod differenti biex jesploraw kliem li jibda bl-għ u bl-h. Fost dawn l-għodod użaw “plasticine” u ittri tal-plastik biex joħolqu kliem li jibdew bl-għ u l-h. Fl-istess ħin it-tfal kellhom l-opportunita’ biex jaħdmu fi gruppi jew f’par biex flimkien johorġu b’aktar kliem.

 

Learning by discovery…

maths01

The Yr 3.2 students of Ms Stephanie have been enjoying their daily lessons by learning through discovery. In these photos one can see students working on various activities including place value of numbers, sorting coins, subtracting a one digit number from 20 by rolling a dice, matching numbers to number names and other activities related to Maltese. Such learning experiences provide the students with a positive learning experience 🙂maths02