Il-Premju ‘Skejjel Promoturi tal-Kotba’ 2021 / Book Champion Schools Award’ 2021