Tag: sillabi

Sillabi…

Din il-ġimgħa, it-tfal tal-ewwel sena kienu qegħdin jitkellmu dwar is-sillabi u kif ser jinqasmu biex jgħinuhom fil-qari. Huma għarfu li f’kull sillaba jkun hemm vokali waħda u l-ittri doppji qatt ma jistgħu ikunu fl-istess sillaba. Dan sar kollu b’eżerċizzju ħafif meta bl-imqass qasmu numru ta’ leħħiet li kienu għamlu huma stess. Xogħol ta’ Ms Marilyn […]