L-Imperattiv fis-sitt sena…

L-edukaturi dejjem jisħqu fuq l-importanza tat-tgħallim fejn it-tfal mhux jisimgħu biss, iżda jmissu b’idejhom dwar dak li qed jitgħallmu. B’hekk l-esperjenza tkun aktar siewja u tibqa’ dejjem f’moħħ l-istudenti.

L-għalliema tas-sitt sena ħarġet b’idea brillanti biex it-tfal jitgħallmu l-imperattiv. It-tfal sajru wraps u ħobż mixwi billi segwew istruzzjonijiet minn fuq karta li ġiet ippreparata għal dan il-għan.

Perezz li meta wieħed isajjar ikun hemm lista ta’ “ordnijiet” li wieħed irid isegwi, din l-attivita’ ħolqot opportunita’ biex filwaqt li l-istudenti jieħdu gost isajru, huma jitgħallmu dwar l-imperattiv.

Segwu dan il-video ippreparat b’ħafna dedikazzjoni minn Ms Borg tas-sitt sena. Proset lil tassew 🙂

Leave a Reply