Tag: imperattiv

L-Imperattiv fis-sitt sena…

L-edukaturi dejjem jisħqu fuq l-importanza tat-tgħallim fejn it-tfal mhux jisimgħu biss, iżda jmissu b’idejhom dwar dak li qed jitgħallmu. B’hekk l-esperjenza tkun aktar siewja u tibqa’ dejjem f’moħħ l-istudenti. L-għalliema tas-sitt sena ħarġet b’idea brillanti biex it-tfal jitgħallmu l-imperattiv. It-tfal sajru wraps u ħobż mixwi billi segwew istruzzjonijiet minn fuq karta li ġiet ippreparata għal […]