Tag: Malti

Biex Jibdew…

L-għalliema tagħna dejjem jagħmlu ħilithom biex lit-tfal jagħtuhom tgħallim b’mod mill-aktar kreattiv u prattiku. Għalxejn inpaċpċu… L-aħjar mod ta’ kif it-tfal jitgħallmu huwa billi jużaw mod konkret fejn it-tfal imissu b’idejhom stess dak li qed jitgħallmu. Ms Marilyn, għalliema tal-year 1.1, toħloq ċirkustanzi ta’ tgħallim fejn it-tfal iridu jħaddmu moħħhom, jużaw idejhom u fl-istess ħin jiddiskutu […]

L-Imperattiv fis-sitt sena…

L-edukaturi dejjem jisħqu fuq l-importanza tat-tgħallim fejn it-tfal mhux jisimgħu biss, iżda jmissu b’idejhom dwar dak li qed jitgħallmu. B’hekk l-esperjenza tkun aktar siewja u tibqa’ dejjem f’moħħ l-istudenti. L-għalliema tas-sitt sena ħarġet b’idea brillanti biex it-tfal jitgħallmu l-imperattiv. It-tfal sajru wraps u ħobż mixwi billi segwew istruzzjonijiet minn fuq karta li ġiet ippreparata għal […]